Resen friskole & Naturbørnehave

Resen friskole & Naturbørnehave

7. – 8. klasse finder insekter og bygger insekthoteller i skoven

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark