Møder og samtaler

Møder og samtaler

På skolen har vi et traditionelt forældremøde i alle klasser i starten af skoleåret. Efter behov afholder vi elevssamtaler og skole-hjem-samtaler; Et i efteråret og et i forsommeren. Samarbejdet kommer også til udtryk på det mere uformelle niveau. Vi tager kontakt til hinanden, hellere ”en gang for meget end en gang for lidt”.

Skolen har en forventning om, at forældrene loyalt optræder som gode ambassadører for skolen.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark