Samarbejde om elevens udvikling

Samarbejde om elevens udvikling

Samarbejdet mellem hjem og skole, er afgørende for at en friskole kommer til at leve og udvikle sig godt.
På Resen Friskole indbydes til møder, hvor forældre kan komme til orde med synspunkter og holdninger. 

Resen Friskole har igennem årene udviklet sig i takt med det samfund, den er en del af. Nye pædagogiske tiltag afløser gamle – altså en skole der er i tråd med samtiden. 

Skolen er medlem af Dansk Friskoleforening.
Dansk Friskoleforening arbejder til stadighed politisk på at bevare familiernes ret til frit at vælge skole til deres børn.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark