Forældresamarbejde

Skolehjem-samarbejdet

På en friskole har forældrene – med henvisning til Friskoleloven og Tilsynsbekendtgørelsen et alment tilsyn med deres barns undervisning.
Det sker i praksis gennem et tæt samarbejde og en tæt dialog med skolen. Ved at vælge Resenfriskole til sit barn, har man som forældre også valgt at følge sit barns skolegang tæt.

Forældre og de ansatte har en fælles opgave i at sikre barnets læring, trivsel og udvikling. Samarbejdet kommer også til udtryk ved, at man som forældre engagerer sig i skolens liv og dagligdag.

For barnet skal det være naturligt, at forældrene taler sammen med skolen eller besøger skolen af og til for at give en hjælpende hånd til arrangementer, arbejdslørdage m.v.
Med udgangen af et skoleår modtager forældrene en elevplan, hvori man kan læse om sit barns standpunkt i forskellige fag.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark