Om os

Værdigrundlag

Det er skolens formål at drive en grundtvig-koldsk friskole fra 0. – 8. klasse efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler. 

Det er vores mål at drive en friskole, hvor eleverne vil møde tryghed, tillid, trivsel, nærvær, rummelighed og bæredygtig læring i hverdagen. Der ud over præges vores hverdag af respekt, humor, åbenhed, ærlighed, engagement fra såvel elever, lærere og forældre.

Vi bestræber at møde eleverne på deres niveau, og differentieret undervisning er en naturlig del af vores dagligdag.

Vi ønsker at udvikle hele mennesker, hvor håndens, åndens og fantasiens kræfter mødes i et samspil mellem elever, lærere og øvrige voksne.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark