Læring og trivsel

Læring og trivsel

På Resen Friskole tager vi udgangspunkt i fællesskabet som det centrale i barnets dannelse. Barnet udvikler sig i mødet med andre børn.
Vi prioriterer klassens tid, hvor sociale kompetencer, etik og godt kammeratskab øves. Her værnes der om børnenes ret til at være børn, idet barndommen har selvstændig værdi som livsfase.
Der er mange måder at lære på – vi afprøver flere forskellige pædagogiske metoder. Børnenes fantasi bliver blandt andet stimuleret gennem leg, fortælling, sang og andre former for musisk og kreativ udfoldelse.

Vi prioriterer høj faglighed på skolen, således at den lever op til de moderne krav til videnshåndtering og brug af it i undervisningen.

Resen Friskole er en skole, hvor trivsel er en selvfølgelighed, og hvor der gives plads til at udvikle sig både menneskeligt og fagligt.
Trivsel og tillid er nøgleordene til et godt børneliv hos os.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark