Læring og trivsel

Elevsamtaler (enkeltvis og klassevis)

På Resen Friskole afholdes der lærer/elev-samtaler to gange årligt. Der afholdes klassesamtaler efter behov.

Evaluering af undervisningen

Formålet med at evaluere undervisningen på Resen Friskole er:
– at fastholde en progression i elevens udvikling.

– at gøre eleverne opmærksomme på egen læringsstil.

– at lære eleverne at kommentere konstruktivt til hinanden og      lærerne.

– at lærerne får feedback for deres undervisning.

– at skabe mulighed for at udvikle klassens sociale og faglige kompetencer.

– at sikre og videreudvikle kvaliteten i emneuger.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark