Læring og trivsel

Lærer man mere end i Folkeskolen?
Det vil vi lade andre om at besvare, men vi er sikre på, at man lærer mindst det samme, og at man også nogle gange lærer det på andre måder.
Vores styrke er, at vi har små klassestørrelser, og at eleverne hver dag har tæt kontakt til deres lærere.

Læringsmålene efter 9. kl. er de samme, som i Folkeskolen. Vi skal ”stå mål med” Folkeskolens undervisning, men derfor kan vi godt have et andet timetal, en anden progression i et fags forløb, ligesom nogle af vores fag har andre betegnelser.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark