Læring og trivsel

Skolens dagligdag
I de normale skoleperioder følger elever og lærere det normale skema, dog afbrudt af forskellige arrangementer, som er indlagt i årsplanen, f.eks. fagdage, teater, lejrture, udflugter m.m.I emneugerne gælder som regel andre arbejdsformer, andet indhold og andre og mere tværfaglige målsætninger. Ofte arbejdes der tværfagligt og ofte emnebaseret på tværs af alder og køn. Eleverne møder fra 8.00 – 13.00 i emneugerne.

Vores skole er af overskuelig størrelse sammenlignet med, hvad andre skoler ellers kan byde på.
Det er vigtigt for os at fastholde dette overblik, fordi vi skal sørge for, at vi får set og snakket med alle børn, hver dag. Som barn har man ikke nemt ved at putte sig selv af vejen her, da alle kender
alle, og det spottes hurtigt, hvis noget går et barn på.

Den gode time begynder på lærerværelset! Som på de fleste arbejdspladser betyder samarbejde meget, og her hos os betyder det alt. 

Vi kan ikke varetage barnets og hjemmets interesse ved blot at lukke døren og varetage undervise solo uden sammenhæng med hvad der ellers rører sig omkring barnet. 

Derfor arbejder vi løbende på, at dagligdagen skal være præget af godt samarbejde personalet imellem. Stemningen skal være god og samværet skal være præget af en fælles ansvarsfølelse.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark