Læring og trivsel

Skolens fagudbud
Skolen har de almindelige skolefag, som man kender fra alle skoler, dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, historie, billedkunst, natur og teknik osv.
I indskolingen har eleverne Leg og Bevæglese, der undersøtter læringen i de andre fag, oftest dansk, matematik, sprog og idræt.

Fra 5. klasse har eleverne P-fag. I P-fag arbejder vi med praktiske ting. Madkundskab og Håndværk og design går under denne ”paraply”.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark