Læring og trivsel

Trinberetninger (efter skabelon)
Evaluering af undervisningen på Resen Friskole er et udtryk for, hvordan vi tænker, organiserer, udfører og anvender evalueringsmetoder praksis.

Der indgår en del forskellige procedurer, redskaber og handlinger, som er en del af den integrerede evaluering hos den enkelte lærer/fag på de forskellige klassetrin.

Al evaluering er intern og da den skal kunne bruges konkret til forbedringer, både blandt elever og lærere, og ikke skal fremstå som evaluering for evalueringens skyld.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark