Undervisning og fag

Undervisning og fag

Undervisningen på Resen Friskole vægter alle sider af børnenes udvikling, såvel de sociale, de boglige og de praktisk-musiske sider i et ligeligt forhold. 

Dagligdagen er præget af fleksibilitet og frihed til i samarbejde at gå på tværs mellem klasser og fag og veksle mellem forskellige undervisningsformer. Heri ligger – udover de pædagogiske udfordringer for en engageret personalestab en række væsentlige værdier, som er med til at skabe en helhed i børnenes skolegang.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark