Om os

Resen Friskole
På Resen Friskole tager vi udgangspunkt i barnet som ”et helt menneske”, og vi driver skolen med forældrenes aktive medvirken. Undervisningen og det pædagogiske virke bærer præg af, at der arbejdes med alle aspekter af barnets udvikling, herunder i høj grad også trivsel og sociale kompetencer. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og at det, man lærer, også kan bruges i samarbejdet og i samværet med andre.

Skolen har 0. – 8. klasse og tilbyder ikke Folkeskolens afgangsprøve.
Kig dig omkring på hjemmesiden og se, hvad vi byder på.
Måske er vi også et alternativ for dig og dit barn.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark