Om os

Fællesskab:
Samarbejdet mellem hjem og skole, er afgørende for at en friskole kommer til at leve og udvikle sig godt.
På Resen Friskole indbydes til møder, hvor forældre kan komme til orde med synspunkter og holdninger. Vi inviterer relevante foredragsholdere til fælles inspiration for skolekreds, forældre og medarbejdere. Disse møder er af største vigtighed – det er her skolens tradition kan opleves og den fremtidige kurs pejles.
Resen Friskole har igennem årene udviklet sig i takt med det samfund, den er en del af.
Nye pædagogiske tiltag afløser gamle – altså en skole der er i tråd med samtiden.
Skolen er medlem af Dansk Friskoleforening.
Dette betyder at alle forældre automatisk optages som medlemmer af Dansk Friskoleforening, når de bliver forældre på Resen Friskole.
Dansk Friskoleforening arbejder til stadighed politisk på at bevare familiernes ret til frit at vælge skole til deres børn.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark