Årets gang og traditioner

Årets gang og traditioner

Nedenfor er kort beskrevet – i alfabetisk rækkefølge – nogle tilbagevendende aktiviteter og begivenheder, som er en del af skolens talrige traditioner. Finder du ikke det, du søger, kontakt da venligst skolen.

Arbejdsdag
1 gang årligt er der arbejdsdag, hvor forældre hjælper til med praktiske opgaver på skolen – en hyggelig dag for både børn og voksne. Skolen har en forventning om, at forældre hjælper til med
noget arbejde. Mange hænder rækker langt, og så handler det om at styrke fællesskabet ved at gøre noget sammen. Arbejdsdagen afvikles en fredag eftermiddag/aften eller en lørdag formiddag/eftermiddag.

Brandøvelse
En gang årligt afholdes der brandøvelse og i lokalerne hænger der instrukser i tilfælde af brand.

Emneuger
Tre gange om året brydes skemaet op og der er emnedage. Nogle gange på tværs af alle årgange – andre gange arrangeres emneugerne i mindre grupper. Der summer af liv på tværs af grupper og alder. Skolens forårsfest forberedes. Store og små øver sig på den forestilling forældre og søskende kommer for at overvære.

Fotografering
Der tilbydes fotografering i alle lige år. På skolen bliver der jævnligt taget billeder som bruges på hjemmesiden, Nyhedsbreve eller tilsvarende. Ved indmeldelse på skolen giver man samtidig tilladelse til, at billeder af eleverne må bruges til at formidle skolens liv og dagligdag.

Fødselsdag
På skolen fejres fødselaren med flaghejsning.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed. Forældre- og skolekreds har stemmeret. Den afholdes af skolens bestyrelse i foråret og der indkaldes jf. vedtægterne.

Høstfest og sommerfest i Resen
Hvert år afvikles der i samarbejde med foreningslivet i Resen en Sommer- eller Høstfest. Disse fester holdes i august-september måned.

KidsVolley
4. – 5. kl. deltager i januar i Kidsvolley på Hvidbjerg Skole, hvor andre skoler også deltager.

Julemarked
I slutningen af november / begyndelsen af december er der julemarked med julebod, tombola og arbejdende juleværksteder.
– Se årsplanen.

Juleafslutning
På den sidste skoledag før jul er der tradition for at alle skolens elever går til julegudstjeneste i Resen kirke. Forud for det hygger elever og lærere sig på skolen til den fælles samling og i klasserne.

Lejrskole
Hvert andet år (i ulige år) er der lejrskole for alle skolens elever.
De ældste elever planlægger en udlandsrejse i 7. – 8. klasse

Luciadag
Hvert år kan elever fra 3. kl. og opefter være med i luciaoptoget. Pigerne iklædes hvide lagner og går rundt på skolen og synger og drenge, der gerne vil være med, deler luciabrød ud til skolens elever i klasserne. Den samme luciagruppe synger også i Resen Kirke til Luciaaften.

Morgensang
På skolen er der fælles morgensang hver mandag morgen, hvor der synges salmer/sange og der gives meddelelser af forskellig slags. Er der fødselsdag på skolen, synges der for fødselaren.

Skolernes motionsdag
Sidste fredag før efterårsferien, som ligger i uge 42, motionerer vi med gang, løb, smil og latter.

Studietur til udlandet
8. kl. tager hvert år på en studietur til udlandet. For at det kan lade sig gøre, skal de selv gøre en indsats med at bidrage til den økonomiske del. Det klarer de ved at styre skoleboden og ved at lave forskellige indtægtsgivende aktiviteter. Ofte startes hermed på forældre- og/eller lærerinitiativ allerede i de tidlige klasser, og alle klasser har deres egen klassekonto.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark