Løst og fast - praktisk information

Løst og fast - praktisk information

Bod

Skolens 7. – 8. klasse står for skoleboden.
Boden er åben mandag, onsdag og fredag.
I boden sælges:
– Pølsehorn
– Pizzasnegle
– Sandwich
eller lignende 

Buskørsel
Buskørsel tilbydes til de børn, som minimum har 5 km i transport fra hjemmet til skolen. Læs her retningslinjerne for buskørsel.

Computere

COVID-19
Læs her, hvilke tiltag der fortages på Resen Friskole og Naturbørnehave i tilfælde af Covid-19.

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser (Sundhedsstyrelsen)

Elevråd
Elevrådet på Resen Friskole består af elever fra alle klassetrin.
Det er elevrådets formål at: “styrke fællesskabet mellem eleverne samt mellem disse og skolen ved
– at fremkomme med forslag og ønsker vedr. elevernes dagligdag på skolen.
– at deltage aktivt i aktiviteter, der fremmer elevrådets formål.”

Indmeldelse
Ønsker I at indskrive jeres barn på Resen Friskole kan du finde indmeldelse-sedlen her: 

Indmeldelse skole

Indsamling af personoplysninger
Oplysningsbrev vedr. indsamling af personoplysniger

Indskrivning
Indskrivning kan ske ved personlig henvendelse på skolen.
Elever, der ønskes indskrevet i en nuværende klasse vil inden optagelse blive inviteret med deres forældre til en personlig samtale med skoleleder Mona Andersen og klasselæreren.
Her orienteres om skolens målsætning.
Forældre til børn i kommende børnehaveklasser vil i foråret før deres børn skal begynde på skolen blive inviteret til et orienteringsmøde, en samtale med en børnehaveklasselærer samt et eller flere besøg med deres barn.

Skoleparat?
Et barn er normalt skoleparat, hvis det kan klare følgende:
– Lytte og modtage fælles beskeder
– Kan sætte sig i andres sted
– Kan påbegynde og fuldende aktiviteter
– Er rimelig selvhjulpent
– Leger rolle- og regellege
– Har en vis fornemmelse af normer i en gruppe
– Er klar til forandring

Der indbetales et indmeldelsesgebyr på kr. 300 kr., når barnet er endeligt optaget som elev på skolen.

Cromebook
Alle elever i 3. – 8 klasse har deres egen Cromebook, som bliver brugt som en del af undervisningen. Udover Ipads til de mellemgruppen og ældste elever har Resen Friskole også klassesæt, som inddrages i undervisningen hos de yngre elever.
Resen Friskoles erstatningspolitik vedr. Cromebooks.

Fagplaner
Del – og slutmål For alle fag gælder det, at det er målet, at børnene fagligt lærer så meget som hver enkelts modenhed og evner rækker til.

Resen Friskole følger folkeskolens Fælles Mål – se www.uvm.dk
Se i øvrigt de gældende årsplaner for de enkelte klasser og fag.

Forsikring
Skolen har ikke tegnet forsikring, der dækker de skader, som skolens elever forvolder, eller de skader, som eleverne evt. selv kan blive ramt af. Heller ikke for forhold mellem eleverne.
Det vil derfor være godt for de enkelte hjem, at man – hvis uheldet er ude – har tegnet en såkaldt familiekaskoforsikring.
En sådan dækker det, som eleven kan gøres ansvarlig for.

Rengøring
Rengøringen betaler man sig fra (200 kr. pr. mdr. i 11 mdr.).
Derudover er alle elevhjemmene med til den årlige hovedrengøring ved skoleårets slutning.
Ønsker man ikke at deltage i hovedrengøringen er det muligt at betale sig fra arbejdet. Prisen er sat til 2.000 kr.

Skolepenge
Skolepenge 1. barn, 1090 kr. pr. md.
Skolepenge 2. barn, 380 kr. pr. md.
Skolepenge søskende i børnehaven, 540 kr. pr. md.

Loppe betaling (8.00 – 12.00) 850 kr. pr. md.

SFO efter skole til kl. 16.00, 645 kr. pr. md.
SFO efter skole til kl. 17.00 (fredag kl. 16), 180 kr. pr. md.
SFO før-skole, 310 kr. pr. md.

Rengøring, 200 kr. pr. md. pr. familie

Børnehave, 1510 kr. pr. md
Børnehave halvdags, 800 kr. pr. md.

Bus pr. familie 200 kr.


JULI ER BETALINGSFRI

Pristliste 2022

 

Skoleskema

0. klasse

1. – 2. klasse

3. – 4. klasse

5. – 6. klasse

7. – 8 klasse

Svømning
I vinterhalvåret er der svømning på skemaet i idrætstimerne.
Vi svømmer i Struer svømmehal hver tirsdag fra kl.10.00-12.00 fra efterårsferie til påske.
Svømning tilbydes elever fra 0. klasse til 6. klasse.

Transport:
Vi kører med bus fra skolen.
Eleverne bliver kørt tilbage på skolen, hvor der er madpakketid og herefter er der frikvarter og normal skolegang.
Svømning er en del af undervisningstilbuddet på skolen

Udlejning
Skal du holde fest eller have et større arrangement har du mulighed for at leje vores skole.
Folder til udlejning af skolen

Udvalgsposter
På Resen Friskole har vi forskellige udvalg, der beskæftiger sig med diverse opgaver ligefra bestyrelsesopgaver, legeplads, rengøring mm. 

Ved sygdom
Ved sygdom eller hvis barnet er fraværende af andre årsager, skal forældrene kontakte skolen. Da mange af skolens elever cykler eller tager offentlig transport, når de skal i skole, er det rart for
skolens personale at vide, hvis eleven ikke kommer i skole.
Forældrene skal skrive til klasselæreren på Skoleintra.

Årsplaner
Hvert år bliver der udarbejdet årsplaner til alle klasser i alle fag.
Find klassernes årsplaner på Intra.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark