Principper og politikker

Antimobbestrategi
Når en lærer/pædagog i teamet har mistanke om mobning skal der indkaldes til møde:
– Teamets lærere, ledelsen og evt. ressourcekollega deltager i        mødet.
– Den videre håndtering af forløbet er nu et fælles ansvar.

På mødet skal der udarbejdes en handleplan, hvor følgende spørgsmål må drøftes:

– Interne aftaler
– hvem skal deltage i problemløsningen
– hvordan sikrer vi den nødvendige kommunikation,
– evt. skriftlighed omkring møder/aftaler
– hvordan sikrer vi den /de involverede medarbejdere tid og ro omkring arbejdet
– Hvad gør vi akut i forhold til offeret og dets forældre?
– Hvordan afdækker vi hele konflikten?
– møder med eleverne individuelt
– møder med klassen
– evt. med supervision eller konkret deltagelse af ”ressource kollega”
– Hvad gør vi i forhold til mobberne og deres forældre
– møde med deltagelse af ledelse og ”ressource kollega”
– konkrete præcise aftaler
– opfølgning, næste møde…
– Hvad gør vi i forhold til klassen?
– nødvendige samtaler
– forældremøde
– inddragelse af SSP-samarbejde

Læs Resen Friskoles Anti-mobbe-strategi her.

Elevtal
Skolens bestyrelse har vedtaget at der maksimalt er 18 i hver klasse og kun et spor på skolen.

Elevrådet
Elevrådet består af elever fra 1. – 8. kl. Elevrådet mødes jævnligt og sammen med en lærer påtager de sig forskellige opgaver på skolen. De har bl.a. haft indflydelse på skolens mobbepolitik og undervisningsmiljø.

Erstatningsansvar
Børnenes opførsel er forældrenes ansvar, også i skolen. I sagens natur er forældre derfor også ansvarlige, hvis og når deres barn ødelægger noget i skolen. Der vurderes naturligvis på omstændighederne, og hvis der ikke er tale om hændelige uheld, vil der blive sendt en regning med eleven hjem. Princippet er som udgangspunkt, at ”skadelidte skal holdes skadesløs”.

Fripladstilskud
Man kan søge tilskud til skolepenge og SFO. Ansøgning skal indgives til skolens kontor i lukket kuvert til en fastsat dato i efteråret. Kun ansøgninger afleveret rettidigt vil blive behandlet. Svar kan forventes i januar, og tilskuddene bruges først og fremmest til at bringe skolepengene ned i foråret.

Fritagelse for undervisning
Eleven skal så vidt muligt følge skolens undervisning på alle skoledage. Er det nødvendigt, at eleven skal have fri en dag, kan der spørges fri ved klasselæreren og er der tale om flere dage,
kontaktes skolelederen. Der spørges fri til diverse lægebesøg ved at kontakte klasselæreren eller skolelederen.
Hjemmearbejde må påregnes ved fridage.

Kørsel med elever
Vi anbefaler at hjemmet giver skolen en køretilladelse i det tilfælde at skolens personale får brug for at køre med børnene, f.eks. til skadestuen. Køretilladelse udfyldes ved indskrivning til skolen.

Optagelse af nye elever
Optagelse sker i en dialog mellem klasselærer, klassens øvrige lærere og skolelederen. Optagelse kan først ske efter besøg og samtale på skolen, hvorefter parterne har mulighed for at vurdere

sagen inden endelig beslutning træffes. Der vurderes på klassens trivsel, evt. problemstillinger i
klassen og det konkrete barn faglige niveau og læringskompetence. I tvivlstilfælde inddrages hele
lærergruppen og/eller bestyrelsen. Prøvetid kan evt. komme på tale.

Personalehåndbog
Læs Resen Friskoles personalehåndbog her.

Rygepolitik
Rygning er ikke tilladt på skolens område.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark