Resen friskole & Naturbørnehave

Resen friskole & Naturbørnehave

Det første spadestik til ny børnehave og SFO

Fredag den 13. december kl 9.15 tager vi det første spadestik til Resen Friskole og Naturbørnehaves nye børnehave og SFO.
Børnene må meget gerne medbringe en børneskovl, hvis de gerne vil være med til at tage det første spadestik. Alle er naturligvis velkommen til at overvære det store øjeblik.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark