Resen friskole & Naturbørnehave

Resen friskole & Naturbørnehave

Gradvis genåbning af skolen

 Kære forældre og elever på Resen Friskole 

Så er der nyt igen fra os på skolen. Vi laver gradvis, kontrolleret genåbning af Resen Friskole, der ser således ud: 

Torsdag d. 16.4. starter 0.kl. og de har en skoledag, der starter kl. 8.00 og slutter igen kl. 13.00. 

Fredag d. 17.4. starter 5. og de har en skoledag, der starter kl. 8.00 og slutter igen kl. 13.00. 

Mandag d. 20.4. starter klasserne 0. – 5.kl. alle kl. 8.00, og de har en skoledag, der starter kl. 8.00 og slutter igen 13.00. 

Det betyder, at vi laver en forskydning vedr. opstart. 

· Eleverne afleveres udenfor. Der vil blive sat en lille afspærring op, så det er synligt. Eleverne bedes benytte branddørene i klasserne, for at minimere kontaktfladen. Der er sat skilte op i klasseværelserne, så børnene kan se, hvor de skal gå hen. Den første dag, vil der endvidere være en voksen tilstede. 

0.kl. bedes dog gå over i bålhuset, og 3. – 4.kl. bedes møde op i Sognegården, da de vil have skole dernede. Bodil vil informere mere specifikt omkring dette til klassen. 

· Hvis eleverne bliver syge i skoletiden, skal de afhentes umiddelbart efter, at læreren ringer hjem. 

· Hvis et familiemedlem har symptomer på Covid 19, bedes skolebørnene blive hjemme. 

· Eleverne bedes huske udetøj, da undervisningen primært foregår udenfor. 

· Husk genkendelig madkasse for eleven, da de selv sætter den på køl. De bedes ligeledes medbringe en fyldt drikkedunk. 

· Mobil, ipad og legetøj frabedes på skolen. 

· Skolen har udarbejdet undervisningsplan efter fålærer – princippet, og kontaktlærerne; i 0.kl. er det Amalie og Gitte, i 1. -2.kl. er det Thomas og Susanne, i 3. – 4.kl. er det Bodil og Bettina og i 5. kl. er det Karina og Jeppe, sender dem ud til jer forældre. 

· 6. – 7. -8.kl. vil fortsat modtage fjernundervisning som hidtil. 

· Frugtordningen og skoleboden udgår. 

· Informationer til lærerne fra jer foregår via sms, mail eller Facebookgrupper, da I jo ikke har adgang til skolen. 

· Ydermere forholder vi os naturligvis til de generelle regler fra SST (se vedhæftet fil) og det gælder alt fra udvidet rengøring/afspritning til fordeling af frikvarterer mv. 

· Opstart sker efter gældende retningslinjer som kan ændres med kort varsel. 

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark