Brochure

Resen Friskole har eksisteret i knap 20 år og fremstår i dag som et stærkt alternativ til folkeskolerne i Struer Kommune.
Skolen er drevet med udgangspunkt i de grundtvig-koldske værdier og fokus på det enkle barns udvikling og potentiale.

Børnene er naturligvis i centrum dagen lang på Resen Friskole og det er altafgørende for os, at både store
og små børn trives og udvikler sig bedst muligt. Både i vores børnehave og i vores skole der går fra 1. – 9. klasse.

Vi tilstræber at være på forkant med udviklingen og anvender således moderne teknologi i undervisningen, ligesom vi, hvis mulighederne tilbyder det, ofte underviser børnene under åben himmel.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark