Kostpolitik

Dagens måltider

Resen Naturbørnehaves kostpolitik:

  1. En sund, varieret og ernæringsrigtig kost
  2. Fremstilling af “det gode måltid”
  3. De hyppige måltider
  4. Rammer og socialt samvær i forbindelse med spisningen.

 

Uddybning af målsætningen:

En sund, varieret og ernæringsrigtig kost
Naturbørnehaven vil være med til at udvikle børnenes gode spisevaner ved at bevidstgøre såvel forældrene som børnene om, hvad sund mad er. At fremme børns evne til at vælge sund kost. Derfor har vi maddag en gang ugentlig, hvor børnene lærer at smage på forskellige typer af mad. Desuden taler vi med børnene, om hvad der er sundt og usundt.

Til daglig har børnene madpakker med, og vi opfordrer forældrene til som en ”lille hilsen” hjemmefra at give børnene varierede madpakker med grønt tilbehør. Vi vil venligst – men bestemt – frabede os, at madpakken indeholder søde sager, såsom kage, kiks, slik, mælkesnitte, yoghurt o.l., da dette ikke hører hjemme i en frokostmadpakke. Skal børnene have lidt ”dessert” i madpakken kan det f.eks. være frugtpålæg, nødder, mandler, rosiner, tørret el. frisk frugt.

De usunde indslag i madkasserne har en domino-effekt hos børnene og kan derved sætte andre forældre i et dilemma.

Vi drikker mælk til madpakkerne, så børnene skal ikke selv medbringe drikkelse f.eks. juice, saftevand o.l., undtaget når vi er på ture ud af huset, hvor børnene har en drikkedunk med hjemmefra.

Fremstilling af “det gode måltid”
En vigtig forudsætning for at give børnene sunde kostvaner er, at de har oplevelsen af, at sund mad er indbydende og lækkert, og tilmed sjovt at tilberede. Når vi inddrager børnene i madlavningen, får de udover selve glæden ved at være med til at lave maden også en forståelse for, hvor madvarerne kommer fra. (“fra jord til bord”). Vi oplever, at mange børn ofte er meget sultne hen ad eftermiddagen. Derfor medbringer forældrene på skift (efter en plan) eftermiddagsmad til alle børnene.

I forbindelse med måltidet lærer vi børnene forskellige regler for, hvordan man spiser (“bordskik”), bl.a. at lytte til hinanden og bede om det, de har brug for, samt om hygiejne. Dette er med til at gøre barnet hensynsfuld, selvstændig og selvhjulpen.

Dagens måltider

Morgenmad: 6.15-7.30:
For børn som ikke spiser morgenmad hjemme, serverer vi havregryn og cornflakes med mælk. Evt. sukkerdrys prøver vi at minimere.

Endvidere har vi hjemmebagte boller som børnene selv er med til at bage. Indimellem er der også forældre som bager boller til morgenbordet.

Hvis barnet skal spise morgenmad i børnehaven er det børnehavens mad, ikke medbragt mad. Vi ønsker i samarbejde med forældrerådet i børnehaven og forældrebestyrelsen, ikke at servere sukkerholdige morgenmadsprodukter i børnehaven – guldkorn, chokopops og lignende.

I løbet af formiddagen serveres der frugt, er der børn der er meget sultne, har man mulighed for, at gå i køleskabet og tage en lille mad fra madpakken. Der er hele tiden mulighed for at drikke vand.

Før og efter et måltid vasker vi hænder. Til det er der altid voksenhjælp, da mange børn ellers bare dypper fingerspidserne i vandet. Vi hjælper altså børnene til at lære god hygiejne generelt og specielt omkring afvaskning af hænderne med sæbe, ligesom ethvert toiletbesøg kræver efterfølgende håndvask.

Frokost, ca. kl. 11.00:
Kl. ca. 10.45 er der samling for alle børn, hvor vi synger, fortæller, danser, rimer og meget mere. Her er tanken, at der ”geares ned” fra formiddagens aktiviteter, så alle får en god start på frokosten. Inden vi starter, sidder alle roligt og der siges ”vær så god”. Der startes samtidig, så vi også nogenlunde bliver færdige samtidig. I tiden inden vi starter, er der desuden rum for at give fælles beskeder, synge madsang og lignende. Som nævnt drikker vi mælk til madpakken.

Vi hjælper børnene med at få overblik over madpakkens indhold. De opfordres til at starte med 2 halve skiver rugbrød, hvorefter de selv bestemmer rækkefølgen af den resterende mad.

Nogle børn har brug for en let styring for overhovedet at få spist noget, andre klarer det selv.

Eftermiddag: Kl. 14.00, frugt og eftermiddagsmad.
Børnehaven sørger for frisk frugt hver dag. Sammen med frugt, serveres der et let sundt måltid, som forældrene skiftes til at medbringe. Det kan være en grovbolle, pastasalat, koldskål, suppe, små sandwich, pizzasnegle eller lignende.

Maddage
Hver tirsdag medbringer børnene forskellige ingredienser til en fælles salatbuffet, eller ingredienser til smør selv dag – i stedet for den traditionelle madpakke. I tilberedelsen af buffeten er børnene med til at vaske, snitte og anrette grøntsagerne. Buffeten kan indeholde ting som nogle af børnene ikke før er præsenteret for og når de ser andre børn spise af det, vækkes nysgerrigheden og lysten til selv at smage. Buffeten er en oplevelse for både smags- lugte- og synssansen som tilmed mætter på den sunde måde.

Revideret oktober 2021

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark