Det formelle

Forsikring
Vi anbefaler, at I tegner en ansvars/ulykkesforsikring på jeres barn, inden det starter i børnehave.

Handleplan
Indmeldelse børnehave

Halvdagsplads
Børnehaven tilbyder 4 halvdagspladser. En halvdagsplads er fra kl. 7.00 til kl. 12.00.

Indmeldelse

Indmeldelsesblanketten fås i børnehaven. Barnet kan allerede starte, når det er 2 år og 9 måneder.

Indmeldelse skal ske senest den femtende i måneden før forventet start.
Indmeldelsesblanketten afleveres i børnehaven.
Indmeldelse børnehave

Ny i børnehave
Når dit barn skal starte i børnehave, er det rigtig vigtigt, at det føler sig tryg, derfor foreslår vi, at I
kommer på besøg sammen, inden det går løs:)
Vores dør står altid åben, og vi elsker besøg.
Vi vil gerne lære jer og jeres barn at kende, og da det er jer, der kender jeres barn allerbedst, vil
vi gerne trække på jeres viden, så vi får en god start. Derfor er det også rigtig vigtigt, at vi afser tid
til en god snak, hvor vi blandt andet snakker om jeres barns vaner, behov osv. – selv små ting kan
være vigtige.
Vi opfordre til – hvis det er muligt – at barnets første dage bliver korte, husk at det kan være svært,
at rumme så mange nye oplevelser og indtryk.
Skal barnet sove middagssøvn, er det godt selv at medbringe sengetøj ( dyne/pude ) – og husk
evt. sut, klude, bamse eller andet.

Oplysningsseddel
Oplysningsseddel

Søskenderabat
Ansøgningsskema om søskenderabat og pædagogisk friplads rekvireres ved Struer Kommunes Borgerservice.

Tavshedspligt
Personalet i børnehaven, forældrerådet – samt bestyrelsen, har ligesom i alle andre offentlige institutioner tavshedspligt.

Udmeldelse
Før barnet skal starte i Resen Naturbørnehave, er det nødvendigt, at det bliver skriftligt udmeldt af anden offentlig institution, som f.eks. dagpleje/vuggestue eller børnehave.

Dette kan ske ved at henvende sig på Struer kommunes borgerservice, senest en måned før forventet start hos os.
Udmeldelse af vores børnehave skal ske skriftligt med 1 måneds varsel – regnet fra den første i måneden.

Resen Friskole og Naturbørnehaves vedtægter
Læs vedtægterne for skole og børnehave her

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark