Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet
Når jeres barn skal starte i vores børnehave, er det rigtig vigtigt for os, at vi lære hinanden godt at kende. Vi mener, at dialogen mellem børnehaven og hjemmet skal være fundamentet for et godt
samarbejde. Det er vigtigt med tillid.
Hos os tager vi både imod ris og ros, man må gerne undre sig, og komme med nye gode ideer til os.
Vi tilbyder en opstartsamtale inden barnets start, en samtale efter 3 måneder, hvor vi snakker om
hvordan jeres barn trives, og så tilbydes der igen en samtale inden skolestart.
Vi afholder et forældremøde 1 gang om året.

Forældrerådet
Børnehaven har et forældreråd. Forældrerådet er med til at diskutere, hvad der skal ske i børnehaven, og de giver en hånd med ved forskellige arrangementer.

Forældrerådet bliver valgt på vores årlige forældremøde.

Det nuværende forældreråd består af:
Else Østergård Dahl · elsedahl89@gmail.com
Mogens Brian Christensen · bendjar85@gmail.com
Annie Femhøj · anniemorten@live.dk
Lisbet Søndergård · lisbetsoendergaard@hotmail.com

Forældrebetaling
Heldagsplads i børnehaven: 1510,- kr. pr. måned
Halvdagsplads i børnehaven: 800,- kr. pr. måned
Rengøring: 200,- kr. pr. måned
Juli er betalingsfri.

Forældretilfredshedsundersøgelse
FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark