Resen friskole & Naturbørnehave

Resen friskole & Naturbørnehave

Sprogfagdag

Hello, Guten Tag, Hallå… Der er mange måder at sige goddag til hinanden på! Mandag 28. januar fra 8.00 – 13.00 har vi sprog-fagdag på skolen. Hver klasse vil bruge dagen på at arbejde med forskellige sprog og arbejde med sproget på en anderledes måde en hel skoledag.

RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE 

Lucernemarken 14a
Resen, 7600 Struer
Denmark