Velkommen til

Resen Friskole & Naturbørnehave

Velkommen

På Resen Friskole tager vi udgangspunkt i barnet som ”et helt menneske”, og vi driver skolen med forældrenes aktive medvirken. Undervisningen og det pædagogiske virke bærer præg af, at der arbejdes med alle aspekter af barnets udvikling, herunder i høj grad også trivsel og sociale kompetencer. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og at det man lærer, også kan bruges i samarbejdet og i samværet med andre.

Skolen har 0. – 8. klasse og tilbyder Folkeskolens 8. klasses afgangsprøve i valgfaget billedkunst.

Vores nybyggede og skønne Naturbørnehave har plads til 30 børn, og er en kategori A børnehave, så der er ekstra plads til det enkelte barn.

Kig dig omkring på hjemmesiden og se, hvad vi byder på.
Måske er vi også et alternativ for dig og dit barn.

Aktuelt lige nu

Grøn Skole

På Resen friskole vil vi gerne gennem vores undervisning og hverdag generelt bidrage til, at vores børn og unge bliver klædt på til at kunne tage hånd om vores natur og miljø. At de via viden, egne oplevelser, og handlinger, bliver handlekraftige unge mennesker, som er i stand til både at værne om vores jord, men også at kunne formidle og motivere andre til at gøre det samme.Derfor har vi som skole valgt at træde ind i Friluftsrådets program; Grøn Skole og dermed arbejde på, at få det grønne flag som en skole, der arbejder bevidst med bæredygtig forvaltning af vores natur og miljø. Vi vil ligeledes gerne vise vores børn og unge, hvor meget naturen kan bidrage positivt til vores fysiske og mentale sundhed.Vi vil hvert år have fokus på et eller flere temaer, hvor vi vil prøve at forbedre os, tænke nye bæredygtige initiativer og løsninger sammen med eleverne, forældre og bestyrelse. Dette både i undervisningen, men også i skolens drift.Læs mere under fanen: Undervisning

Grøn Spire Børnehave

Musical og skolefest

Torsdag den 13. marts opfører skolen og børnehaven Folk og røvere i Kardemomme by.
Efter forestillingen vi der være fællesspisning for skolens og børnehavens børn og forældre.

Generalprøve Der vil være generalprøve onsdag den 12. marts kl. 10.00 og der er åben for alle.
Entre inkl. kaffe og brød er 30 kroner

Information

Kontakt os

Vi er altid klar til at fortælle mere om friskolen, børnehaven og SFO. Så Kontakt os gerne. Det er altid muligt at komme og besøge os. 

Kontakt os her