Skolens formål:
At drive en grundtvig-koldsk friskole fra 0. – 8. klasse efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler.
Det er vores mål at drive en friskole, hvor eleverne vil møde tryghed, tillid, trivsel, nærvær, rummelighed og bæredygtig læring i hverdagen. Der ud over præges vores hverdag af respekt, humor, åbenhed, ærlighed, engagement fra såvel elever, lærere og forældre.
Vi bestræber at møde eleverne på deres niveau, og differentieret undervisning er en naturlig del af vores dagligdag.
Vi ønsker at udvikle hele mennesker, hvor håndens, åndens og fantasiens kræfter mødes i et samspil mellem elever, lærere og øvrige voksne.

Fællesskab:
Samarbejdet mellem hjem og skole, er afgørende for at en friskole kommer til at leve og udvikle sig godt.
På Resen Friskole indbydes til møder, hvor forældre kan komme til orde med synspunkter og holdninger. Vi inviterer relevante foredragsholdere til fælles inspiration for skolekreds, forældre og medarbejdere. Disse møder er af største vigtighed – det er her skolens tradition kan opleves og den fremtidige kurs pejles.
Resen Friskole har igennem årene udviklet sig i takt med det samfund, den er en del af.
Nye pædagogiske tiltag afløser gamle – altså en skole der er i tråd med samtiden.
Skolen er medlem af Dansk Friskoleforening.
Dette betyder at alle forældre automatisk optages som medlemmer af Dansk Friskoleforening, når de bliver forældre på Resen Friskole.
Dansk Friskoleforening arbejder til stadighed politisk på at bevare familiernes ret til frit at vælge skole til deres børn.