Værdigrundlag

Værdigrundlag

Det er skolens formål at drive en Grundtvig-koldsk friskole fra 0. – 8. klasse efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler.

Det betyder også, at vi i vores virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt ofr grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Vi vil drive en skole, hvor eleverne vil møde og opleve tryghed, tillid og trivsel i hverdagen samtidig med, at solide og nyttige kundskaber indlæres. Vi bestræber at møde eleverne på deres niveau, og har derfor ikke nødvendigvis fast klasseopdeling. Vi ønsker at udvikle det hele menneske, hvor håndens, åndens og fantasiens kræfter mødes i et samspil mellem elever, lærere og øvrige voksne.

Det er vores mål at drive en friskole, hvor eleverne vil møde tryghed, tillid, trivsel, nærvær, rummelighed og bæredygtig læring i hverdagen. Derud over præges vores hverdag af respekt, humor, åbenhed, ærlighed, engagement fra såvel elever, lærere og forældre.

Vi bestræber at møde eleverne på deres niveau, og differentieret undervisning er en naturlig del af vores dagligdag.

Vi ønsker at udvikle hele mennesker, hvor håndens, åndens og fantasiens kræfter mødes i et samspil mellem elever, lærere og øvrige voksne.

Samtidig er det vores mål at fremme elevernes selvstændighed, ansvarsfølelse, tolerance og gode sociale kundskaber. Vi vil gerne, at vore elever oplever gensidig respekt og ansvar for hinanden, vores skole og dens egenart

Kontakt os