Trivsel

En forudsætning for læring

At være en del af et fællesskab og trives

På Resen Friskole er vi ikke i tvivl om, at børn, der trives lærer bedre. Derfor er vi meget optagede af, at sammensætte skoledagen , så det er en naturlig del at arbejde med lige såvel som de fagfaglige fag.

Trivsel på skemaet

To gange i ugen har vi trivsel på skemaet. Her arbejdes der både på klassebasis men også på tværs af klasser med trivselsaktiviteter.  Dette skal være med til at skabe et godt kammeratskab og fællesskab her på skolen.

Den gode omgangstone

Vi lægger stor vægt på, at omgangstonen og sproget er godt både blandt børn og voksne. Det er noget vi har stor fokus på, og som vi forventer, at hjemmet samarbejder meget omkring. Sprog og tone er en stor medspiller i, hvordan kulturen og miljøet på skolen.

Mobilfri

Eleverne må gerne medbringe deres telefon, men den må ikke bruges i skoletiden, medmindre det er til undervisning. Hver morgen samles telefonerne ind. De ældste må efter frokostpausen bruge deres igen. Skulle eleverne have brug for at kontakte forældre, så aftales det med en lærer først. Vi finder det vigtigt, at vi er sammen uden skærm for at kunne aflæse hinandens kropssprog og opleve, at fællesskabet og nærværet og fantasien styrkes med telefonerne gemt væk.

Store venner

De yngste på skolen har en ”Storeven” de første par år de går på skolen. Det betyder, at de ældste elever er store ven for en af de yngste, og er med til at passe på dem. Bliver man som lille utryg ved man, at man altid har en ven man kan gå til udover de voksne.

Festlig fredag

En gang om måneden spiser vi alle frokost sammen. Det er en festlig dag, hvor klasserne skiftes til at hjælpe med at dække borde, servere maden og rydde op.

Legepatrulje.

Mellemtrinnets elever laver legepulje et par dage om ugen, hvor de faciliterer forskellige lege i frikvarteret, som alle kan være med til.  

Forældrerådet

Forældrerådet laver som minimum et arrangement i løbet af skoleåret for klassen hvor de laver noget sammen. Dette kan være både med eller uden forældre.

Elevrådet
Elevrådet består af elever fra 1. – 8. kl. Elevrådet mødes jævnligt og sammen med en lærer påtager de sig forskellige opgaver på skolen. De har bl.a. haft indflydelse på skolens mobbepolitik og undervisningsmiljø.
Antimobbe strategi
Når en lærer/pædagog i teamet har mistanke om mobning skal der indkaldes til møde:
– Teamets lærere, ledelsen og evt. ressource kollega deltager i        mødet.
– Den videre håndtering af forløbet er nu et fælles ansvar.

På mødet skal der udarbejdes en handleplan, hvor følgende spørgsmål må drøftes:

– Interne aftaler
– hvem skal deltage i problemløsningen
– hvordan sikrer vi den nødvendige kommunikation,
– evt. skriftlighed omkring møder/aftaler
– hvordan sikrer vi den /de involverede medarbejdere tid og ro omkring arbejdet
– Hvad gør vi akut i forhold til offeret og dets forældre?
– Hvordan afdækker vi hele konflikten?
– møder med eleverne individuelt
– møder med klassen
– evt. med supervision eller konkret deltagelse af ”ressource kollega”
– Hvad gør vi i forhold til mobberne og deres forældre
– møde med deltagelse af ledelse og ”ressource kollega”
– konkrete præcise aftaler
– opfølgning, næste møde…
– Hvad gør vi i forhold til klassen?
– nødvendige samtaler
– forældremøde
– inddragelse af SSP-samarbejde

Læs vores antimobbe-strategi her:

Strategi

Kontakt os