Samarbejdspartnere

Sundhedsplejerske- SSP - Tandpleje

Skolesundhedsplejerske
Skolesundhedstjenesten skal medvirke til – gennem samarbejde med hjem, skole og andre – at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse, såvel gennem almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger, som gennem en indsats, der tager udgangspunkt i det enkelte barns sundhedstilstand. 

Skolesundhedsplejersken drøfter endvidere med barnet, eventuelt grupper af børn, forhold, der er af betydning for børns sundhed og udvikling på det aktuelle alderstrin. Skolesundhedsplejersken deltager endvidere i det sundhedsoplysende arbejde på skolen.

Skolesundhedsplejerskens arbejde foregår naturligvis i samarbejde med forældrene,
børnene, skolen m.fl. 

Forældre er altid velkommen til en samtale.

Tilbud:
Indskoling i 0 klasse (individuel med forældre)
Trivselssamtale i 4. klasse (individuel med forældre)

Pubertetsundervisning i 4. klasse (piger i grp)
Pubertetsundervisning i 5. klasse (piger og drenge i grp)
Præventions og seksualundervisning i 8. klasse (klassen)

Desuden tilbydes individuelle samtaler efter behov.

I forbindelse med skolernes genåbning vil sundhedsplejen fra starten af juni 2020 gå i gang med afvikling af manglende indskolingsundersøgelser i 0.klasse og i 1. klasse. Invitationer vil snarest muligt blive sendt til de berørte elever og forældre. Alle øvrige sundhedsplejeindsatser på skolen udgår i dette skoleår på baggrund af COVID-19 pandemien.

Skolesygeplejerske:
Susan Krogh Mølgaard.
Mail: Sukm@struer.dk
Tlf: 29368140 (tlf tid: Mandag mellem 14 og 15)

SSP
SSP er en forkortelse for samarbejdet mellem Skole, det Sociale område og Politiet. I Struer Kommune er SSP-samarbejdet organiseret under Struer kommunale Ungdomsskole.

Disse tre instanser skal i et samarbejde lave initiativer på det generelle og det individuelle plan, for at forbygge at kriminalitet og misbrug opstår blandt børn og unge. 

Alle 3 områder er direkte via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.

Gademedarbejderen
Har du brug for hjælp eller er du bekymret for en af dine kammerater kan du kontakte din skoles SSP-kontaktlærer eller du kan kontakte vores opsøgende gademedarbejdere på telefon 4040 4484 eller via mail ssp@struer.dk.

Information vedr. Marokko-video.

Struer Kommunale Tandpleje
Den kommunale tandpleje i Struer er tilrettelagt på kommunale klinikker. Tandbehandling på børn fra Resen friskole kan foregå på Centralklinikken eller en hvilken som helst af vore filialklinikker:
på Parkskolen, i Asp, Humlum eller Hjerm.
De fleste børn på friskolen går til tandlæge på vores klinik i Humlum.
Indkaldelse til regelmæssige undersøgelser på de kommunale klinikker foregår automatisk.
Tilbuddet gælder til barnet fylder 18 år. Tandbehandling på de kommunale klinikker er gratis. Børn og unge under 16 år, der ønsker behandling hos privatpraktiserende tandlæge, skal selv betale en
del af udgiften. Unge fra 16 – 18 år kan frit vælge, om de vil modtage det gratis tandplejetilbud på kommunale klinikker eller hos privatpraktiserende tandlæger.
Hvis man ønsker et andet tilbud end det på de kommunale klinikker skal framelding ske skriftligt til Centralklinikken.
Framelding gælder for hele tandplejetilbuddet.

Det kommunale tandplejetilbud:
Omfatter regelmæssige undersøgelser, forebyggelse samt al nødvendig tandbehandling.
Børn på 0 og 4. klassetrin vil få regelmæssig tandbørsteinstruktion på skolen, og der gives tandsundhedsundervisning på udvalgte klassetrin. Såfremt tandregulering er nødvendig, vil det blive tilbudt. På 6. klassetrin vil børnenes tandstilling blive vurderet af en specialtandlæge. Børnene får skriftlig besked om resultatet med hjem.

Hvis Jeres barn slår tænderne, får tandpine eller mister en plombe, bør I altid henvende Jer på tandklinikken.
Centralklinikken, Gimsinghovedvej 13, 7600 Struer,
tlf. 96 84 85 50, holder åbent alle skoledage fra kl. 8.00 – 15.00.
Alle tirsdage er der åbent til kl. 17.00 på centralklinikken.
Klinikken i Humlum, Chr. Gadesvej 42, Humlum, telefon 96 84 85 47 er åben onsdage fra kl. 8.00-15.00.
Oplysning om vagthavende tandlæge på lørdage og søn- og helligdage fås hos Tandlægevagten, Region Midtjylland på telefon
96 51 51 62.

Yderligere oplysninger kan fås hos overtandlæge Diana Svejgaard Joel, telefon 96 84 85 51.

Indkaldelse via SMS
Struer Kommunale Tandpleje går nu over til kun at indkalde børn og unge der skal til tandlæge med SMS.
Der kommer en SMS med en tandlæge tid til Jeres barn ca. 2-3 uger aftalen. Vi har længe udsendt en reminder på SMS aftenen før man har en aftale hos tandlægen, og denne praksis vil vi fortsætte med. Men kortet til køleskabet ophører i det nye år, med mindre I laver et selv, når SMS-en kommer.

Struer Kommune har, som andre offentlige institutioner, en politik om at gå over til digital kommunikation i stedet for at sende fysiske kort og breve, hvilket vi også er underlagt. Som alle andre steder, hvor I indkaldes med SMS, skal I huske at meddele hvilket nummer SMS-en skal ind på. Er det på det nummer, der kom en SMS på sidst, skal I ikke gøre noget. Ønsker I beskeden på et andet nummer, skal I meddele dette til os.

Det gør I ved at ringe til tandplejen på 96848550,ved at sende en mail til: tandplejen@struer.dk
eller oplyse nummeret næste gang I kommer på klinikken.
Der kan desværre kun sendes SMS til et telefonnumme