PPR samarbejde

Konsultativ bistand

Skolen har et godt og tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Struer kommune, hvor der både er tilknyttet en psykolog, høre/talepædagog og autisme konsulent til skolen. De kommer jævnligt på skolen, og er yderst kompetente til at rådgive os på skolen i både små og store problemstillinger.

Desuden er der også tilknyttet en fast sagsbehandler

Dette tilbud er et kommunalt tilbud, der kan tilbyde råd og hjælp både til familien, daginstitutionen og skolen, hvis et barn har f.eks. Motoriske, faglige, personlige, adfærdsmæssige, sociale eller andre problemstillinger.

Familien kan både med hjælp fra skolen/børnehaven henvende sig til PPR eller selv søge åben eller anonym rådgivning på tlf. 9785 3677.

PPR udbyder desuden også familiekurser i angstrelaterede problemstillinger.

Kontakt os