Ringetider

Ringetider

8.00 – 8.15

Morgensang/samling

8.15 – 9.30

LEKTION

9.30 – 9.50

FRIKVARTER

9.50 – 10.35

LEKTION

10.35 – 11.20

LEKTION

11.20 – 11.50

FRIKVARTER

11.50 – 12.20

FFT

12.20 – 13.05

LEKTION

13.05 – 13.15

FRIKVARTER

13.15 – 14.00

LEKTION

 

Kontakt os