Pædagogisk læreplan og evaluering

Pædagogisk læreplan

Det pædagogiske grundlag bygger på den danske dagtilbudstradition. Grundlaget består af en række fælles og centrale elementer, der skal kendetegne arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. 

I Børnehaven arbejder vi naturligvis også ud fra det, og pædagogerne bruger meget tid på at sikre, at man arbejder inden for alle områder med jeres barn. Planen er fra februar 2023.

Læs gerne vores plan her:

Den pædagogiske læreplan

For at sikre, at den pædagogiske læreplan omsættes til handling i hverdagen, og dermed bliver helt konkret, har vi udarbejdet dokumentation herfor:

Du kan læse her, hvad læreplanen betyder for vores hverdag på stedet.

Dokumentation af arbejdet med læreplanen

Den formelle og lovmæssige udgave fra EMU kan du læse her:

Hvad siger loven

Evaluering

Børnehaven har både et kommunalt tilsyn, og vi evaluerer også på børnenes trivsel og forældretilfredsheden 

Du kan læse om de seneste rapporter her:

Kommunal tilsynsrapport:

Resen Naturbørnehave Tilsynsrapport – Ordinært tilsyn 2023

Kommunal tilsynsrapport 2021

Børnemiljø vurdering 2021:

Børnemiljø vurdering 2021

Forældretilfredshedsundersøgelse

Børnehavens tilfredhedsundersøgelse 2023 – forældre

Kontakt os