Undervisning og skemaer

Vigtige værdier for os

Udover vi står mål med Undervisningsministeriets Fælles Mål, bestræber vi os på at skabe en varierende og spændende undervisning for eleverne i dagligdagen. Derfor lægger vi vægt på:

  • At vi implementerer bevægelse i fagene, så man også bruger kroppen og legen til at lære.
  • At vi bruger uderummet til læring mest muligt – både ved skole, strand og skov
  • At vi drager det omkringliggende samfund ind i vores undervisning. Dette  både ved at tage ud af huset på f.eks. museumsbesøg, virksomhedsbesøg, Naturskole, Klimatorium og lignende, men også inviterer gæstelærere og foredragsholdere ind på skolen.
  • At eleverne har medbestemmelse i undervisningen og er med til at præge den ud fra det, de er motiverede for og nysgerrige omkring.

 

Klasseledelse og differentiering

På Resen Friskole tror vi på, at en struktureret og forudsigelig skoledag er med til at skabe en tryg skoledag, hvor alle ses og høres. Derfor arbejder vi med Forventningsbaseret klasseledelse, så eleverne altid ved, hvad der skal ske for dagen. Vi oplever, at dette giver en helt specielt og rar ro i klasserne, og det fremmer det gode samarbejde og overskud hos eleverne til at lære og hjælpe hinanden.

I og med at vi samlæser i klasserne, opleverne eleverne også, at de ikke nødvendigvis arbejder med de samme bøger og aktiviteter i timen. Nogle laver måske noget sammen i en lille gruppe imens andre læser sammen med læreren, og andre sidder og arbejder selv. Vi arbejder ud fra formlen:

Alle skal ikke nødvendigvis have det samme, men alle skal have, hvad de har brug for.

Temadage

Flere gange om året har vi 2-3 sammenhængende dage, hvor vi arbejder med et bestemt tema, og hvor der er mulighed for ekstra fordybelse. Det kan være omkring et historisk emne, et naturvidenskabeligt eller måske noget der har med sundhed eller kroppen at gøre. Temadagene tilrettelægges af lærerne, og ofte arbejdes der på tværs af klasser og fag.

Fagdage

Vi har cirka en gang i måneden en fagdag, hvor en dag tilrettelægges, så man arbejder i et bestemt fag hele dagen.

Se Fælles Mål og læseplaner for alle fagene her:

Fælles Mål

Kontakt os