Tilsyn

Tilsyn og rapport

Tilsynserklæring 2023-24 

Tilsynserklæring 2022-23

 

Skolen modtager et eksternt tilsyn. Ved jævnlige besøg på skolen og samtaler med både elever, lærere og lederen holder den eksterne tilsynsførende sig orienteret om vores undervisning står mål med de ministerielle krav.

Det eksterne tilsyn foretages af Janet Hazel Cribb Jensen, som er forældrevalgt ved skolens generalforsamling

Forældre tilsyn

Det fremgår af friskolelovens § 9, stk. 1, at: ”Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen) at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt., som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Skolen tester blandt andet eleverne i dansk og matematik hvert år.

Der indkaldes til skole/hjem samtaler, hvor der forud for samtalen er sendt en elevplan med hjem.

Skolen har desuden åbent hus 4 gange årligt, hvor forældrene er velkommen til at deltage i undervisningen – forældrene må desuden gerne komme uanmeldt.

Kontakt os