Forældresamarbejde

En forudsætning for en vellykket skolegang

På en friskole har forældrene – med henvisning til Friskoleloven og Tilsynsbekendtgørelsen et alment tilsyn med deres barns undervisning.
Det sker i praksis gennem et tæt samarbejde og en tæt dialog med skolen. Ved at vælge Resen Friskole til sit barn, har man som forældre også valgt at følge sit barns skolegang tæt.

Forældre og de ansatte har en fælles opgave i at sikre barnets læring, trivsel og udvikling. Samarbejdet kommer også til udtryk ved, at man som forældre engagerer sig i skolens liv og dagligdag.

For barnet skal det være naturligt, at forældrene taler sammen med skolen eller besøger skolen af og til for at give en hjælpende hånd til arrangementer, arbejdslørdage m.v.

På Resen Friskole indbydes til møder, hvor forældre kan komme til orde med synspunkter og holdninger. Vi inviterer relevante foredragsholdere til fælles inspiration for skolekreds, forældre og medarbejdere. Disse møder er af største vigtighed – det er her skolens tradition kan opleves og den fremtidige kurs pejles.
Resen Friskole har igennem årene udviklet sig i takt med det samfund, den er en del af.

Skolen er medlem af Dansk Friskoleforening.
Dette betyder at alle forældre automatisk optages som medlemmer af Dansk Friskoleforening, når de bliver forældre på Resen Friskole.
Dansk Friskoleforening arbejder til stadighed politisk på at bevare familiernes ret til frit at vælge skole til deres børn.

Hvert år laves der en elevplan, hvor både den personlige faglige og sociale side af jeres barns udvikling drøftes i samarbejde med jer ved en skole/hjem samtale. 

Skoleintra

Skolen har Intranet, og det bruges til at holde en tæt kontakt mellem skole og hjem. Skolen forventer, at forældre og elever bruger og orienterer sig via Skoleintra.

Kontakt os