Det praktiske og formelle

Praktisk

Åbningstider

Børnehaven har følgende åbningstider:

Mandag til Torsdag fra kl. 06.15 til kl. 17.00

Fredag fra kl. 06.15 til kl. 16.00

Ferie:

Sommerferie i uge 28-29-30

Uge 42 Feriepasning mandag til onsdag/Lukket torsdag og fredag

Skolernes juleferie har vi feriepasning.

Uge 7 Feriepasning mandag til onsdag /lukket torsdag og fredag

Påskeugen feriepasning mandag til onsdag.

Kristi Himmelfarts ferie lukket om fredagen

Priser

Børnehaven inkl. rengøring                                    2050.00 kr. pr. mdr.

Børnehave – halvdags inkl. rengøring               1250.00 kr. pr. mdr.

Vuggestueplads ( kun fra 2 år) – heltids            2680.00 kr. pr. mdr.

Vuggestueplads ( kun fra 2 år) halvtids            1880.00 kr. pr. mdr.

JULI er betalingsfri 

Søskenderabat i børnehaven

Ansøgningsskema om søskenderabat og pædagogisk friplads rekvireres ved Struer Kommunes Borgerservice.

 

Det formelle

Forsikring

Vi anbefaler, at I tegner en ansvars/ulykkesforsikring på jeres barn, inden det starter i børnehave.

Indmeldelse 

Indmeldelsesblanketten fås i børnehaven. Barnet kan allerede starte, når det er 2 år og 9 måneder.

Ny i børnehave
Når dit barn skal starte i børnehave, er det rigtig vigtigt, at det føler sig tryg, derfor foreslår vi, at kommer på besøg sammen, inden opstarten.

Vores dør står altid åben, og vi elsker besøg.

Vi vil gerne lære jer og jeres barn at kende, og da det er jer, der kender jeres barn allerbedst, vil vi gerne trække på jeres viden, så vi får en god start. Derfor er det også rigtig vigtigt, at vi afser tid til en god snak, hvor vi blandt andet snakker om jeres barns vaner, behov osv. Selv små ting kan være vigtige. 

Tavshedspligt

Personalet i børnehaven, forældrerådet – samt bestyrelsen, har ligesom i alle andre offentlige institutioner tavshedspligt.

Udmeldelse

Før barnet skal starte i Resen Naturbørnehave, er det nødvendigt, at det bliver skriftligt udmeldt af anden offentlig institution, som f.eks. dagpleje/vuggestue eller børnehave.

Dette kan ske ved at henvende sig på Struer kommunes borgerservice, senest en måned før forventet start hos os.

Udmeldelse af vores børnehave skal ske skriftligt med 1 måneds varsel – regnet fra den første i måneden.

Resen Friskole og Naturbørnehaves vedtægter står under skolen.

Kontakt os