Optagelse

Er vi et match?

Optagelse sker i en dialog mellem klasselærer, klassens øvrige lærere og skolelederen. Optagelse kan først ske efter besøg og samtale på skolen, hvorefter parterne har mulighed for at vurdere sagen inden endelig beslutning træffes.

Der vurderes på klassens trivsel, evt. problemstillinger i
klassen og det konkrete barn faglige niveau og læringskompetence. 

I tvivlstilfælde inddrages hele
lærergruppen og/eller bestyrelsen. Prøvetid kan evt. komme på tale

Kontakt os