Støtte og faglige løft

Muligheder

Læsevejleder

Her på skolen har vi en læsevejleder tilknyttet, så vi både sprogscreener og tester for ordblindhed som på andre skoler. Bliver man testet ordblind, kan man få en IT-rygsæk med de redskaber der skal til, for at kunne have de samme vilkår for læring som andre.

Vi laver desuden en handleplan for eleven, og bruger tid på at lære både eleven og forældrene at bruge disse programmer. IT- rygsækken følger med videre i uddannelsessystemet.

Vi giver dit barn et fagligt løft på et booster hold

Børn lærer ikke lige hurtigt, og nogle har lidt svært ved at lære, og derfor har de brug for mere tid og undervisning til at få det elementære på plads.

På skolen har vi små boosterhold, hvor vi laver faglige løft for elever, som har bruge for et lille boost i dansk eller matematik. Kurset er intensivt, og kører 8 uger ad gangen. For at deltage på holdet, skal hjemmet også være indstillet på, at der skal arbejdes ekstra derhjemme i den periode. Efter 8 uger laves der en status, og det vurderes, om eleven skal fortsætte eller om indsatsen har haft en ønskelige effekt.

Specialpædagogisk bistand

Nogle børn kan være særligt udfordrede, og har brug for ekstra hjælp til at klare skoledagen. Børn på friskoler har de samme muligheder for at få specialundervisningshjælp som de børn, der går i kommunale skoler. Det vil sige, at man ved hjælp af PPR og pædagogisk/psykologiske udredninger kan søge ekstra støtte til sit barn, når de går i en almen klasse. Det er PPR der afgør, om dit barn har mulighed for dette.

Resen Friskole har ikke specialklasser, men vi har mulighed for at have børn i klasserne, som er brug for lidt ekstra støtte – kontakt os gerne for at høre mere herom.

Kontakt os