Om os

Kort om os

Resen Friskole er en grundtvig-koldsk friskole fra 0. – 8. klasse, der er godt forankret i lokalsamfundet.

På skolen går der børn både her fra sognet og fra omkringliggende byer, sogne og kommuner.

Vi ønsker at drive en skole, hvor dannelse og uddannelse går hånd i hånd.

Vores mål er, at børnene i dagligdagen oplever, at de er trygge, bliver hørt og set hver især.

At børn trives er for os en forudsætning for, at de kan lære.

Derfor bruger vi mange kræfter på skabe et godt og solidt fællesskab, hvor man både er i stand til at respektere hinandens forskelligheder og bidrage til fællesskabet.

Trivsel og det at træne sine sociale kompetencer er en del af skemaet, og vi lægger vægt på at både vi som lærere og pædagoger såvel som øvrige voksne fremstår som gode rollemodeller.

Kontakt os