Om os

Tryghed, nærvær og fællesskab

I Resen tæt ved Struer ligger vores skønne Naturbørnehave. Børnehaven åbnede i 2010, og efter flere år med vokseværk, blev der i 2020 bygget en helt ny børnehave.

I børnehaven er der plads til 30 børn. Børnehaven er en kategori A børnehave, hvilket vil sige, at den ligger i den bedste klasse i forhold til m2 pr. barn. Børnehaven er også godkendt til vuggestue, så derfor har vi også mulighed for at børnene starter lidt tidligere. Vi vægter en høj normering og tid til det enkelte barn.  

Vores institution er opdelt, så vi har legerum, læse/hyggerum, motorikrum og det store fællesrum, hvor vi også spiser. Desuden har vi et kontor, der også bliver brugt til fordybelse, møder og når vi har en fokuseret indsats på enkelte børn. Vores institution er fleksibel, så rummene kan bruges til flere forskellige aktiviteter og ændres efter behov.

Vi er en Naturbørnehave, hvor vi vægter udeliv rigtig højt. Vi har en stor legeplads med mange muligheder og vejret er ingen forhindring for at være ude. Udenfor har vi mulighed for at lave bål, finde smådyr, bygge og lege på højen eller grave dybe huller. Vi ligger helt perfekt placeret, da vi er tæt på skov og krat, desuden kan vi snuppe bussen til Struer eller Lemvig og bruge både natur og byliv begge steder.

Vi bestræber os på en månedlig tur ud af huset med madpakker og oplevelser. Vi arbejder ud fra de 6 lærerplanstemaer, der når vi har store projekter eller aktiviteter i gang resulterer i turen ud af huset med både læring og oplevelser.

Vi sætter fokus på at der skal være plads til at være barn. Vi arbejder ud fra  værdierne; tryghed, nærvær og fællesskab.

Glade og trygge børn lærer godt og trives. Læring gennem leg i samspil med andre børn og voksne giver en nærhed i dagligdagen som alle kan profetere af.

Vi stiller krav til vores børn, ud fra hvad det enkelte barn kan mestre. Vi er anerkendende og guider og vejleder vores børn i hverdagen i et nærværende fællesskab

Vi har nogle lokale bedstemødre, der kommer i børnehaven hver uge til maddag og hygge.

Vi arbejder med bevægelse i vores hverdag, hvor vi styrker børnenes motorik og bevægelse ud fra konceptet www.hoppeline.dk

Samarbejdet med skolen er tæt og vi laver fælles aktiviteter på fagdage og gør meget ud af at vedligeholde fælles traditioner som fastelavn, motions dag og jule aktiviteter.

For de børn der skal gå på skolen, starter førskolen 1.maj og indtil sommerferien. I førskolen arbejder vi med Legeøen og Hop om bord som en del af overgangen til skolen, hvor dette er det bærende element i 0.klasse.

Ny i børnehave
Når dit barn skal starte i børnehave, er det rigtig vigtigt, at det føler sig tryg. Derfor foreslår vi, at I kommer på besøg sammen inden opstarten.

Vores dør står altid åben, og vi elsker besøg.

Vi vil gerne lære jer og jeres barn at kende, og da det er jer, der kender jeres barn allerbedst, vil vi gerne trække på jeres viden, så vi får en god start. Derfor er det også rigtig vigtigt, at vi afser tid til en god snak, hvor vi blandt andet snakker om jeres barns vaner, behov osv. – selv små ting kan være vigtige.

Kontakt os