Forventninger

Det er en fælles sag

Det er vigtigt for os, at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde skole og hjem imellem. Et godt samarbejde mellem skole og hjem er den bedste betingelse  for, at det enkelte barn trives i skolen og dermed også får den læring og livsduelighed med, som vi finder værdifuldt.

 

Vores forventninger er til forældre på friskolen:

 • At hjemmet kan tilslutte sig og bakker op omkring skolens værdisæt.
 • At I interesserer jer for og deltager i skolens møder og aktiviteter.
 • At I taler positivt om skolen til jeres barn, og henvender jer til skolen, hvis I oplever noget negativt. Hellere en gang for meget, end en gang for lidt.
 • At I orienterer jer via SkoleIntra jævnligt
 • At jeres barn møder udhvilet og velforberedt i skole.

Forventninger er til elever på friskolen

 • At du er høflig og har en god omgangstone over for både børn og voksne.
 • At du er interesseret i at lære noget og deltager i timerne
 • At du respekterer andre også selvom de er forskellige fra dig selv.
 • At du respekterer skolens regler og behandler skolens ting ordentligt
 • At du møder udhvilet i skole og er klar til undervisning.

Forventninger er til skolens personale

 • At fremstå som en god rollemodel
 • At bidrage til dannelsen af livsduelige og hele unge mennesker
 • At møde velforberedt til timerne
 • At sikre gode relationer og trivsel idet det er en forudsætning for læring
 • At være faglig velfunderet og engageret
 • At agere professionelt og med en god omgangstone og respekt alle skolens aktører

Kontakt os