Åbningstider og priser

Praktisk information

Åbningstider:

Morgen SFO fra kl. 06.15 til kl. 07.45

Mandag til torsdag  til kl. 17.00 og om fredagen til kl. 16.00

Priser:

SFO efter skole til kl. 16.00                                    645.00 kr. pr. mdr.

SFO efter kl. 16.00 til 17.00 (Man.-tors.)         180.00 kr. pr. mdr.

Tilmelding
Skolefritidsordningen er åben for alle elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.
Tilmeldingen foregår på skolens kontor eller til SFO’s leder.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske på skolens kontor eller i SFO. Udmeldelsesregler: løbende måned + en måned.
Efter 3.klassetrin udmeldes barnet automatisk.

Økonomisk friplads
Der er mulighed for at søge helt eller delvis friplads beregnet på grundlag af forældres indtægt.
Ansøgningsskema fås på skolens kontor eller hos SFO’s leder.

Ferie:

Sommerferie i uge 28-29-30

Uge 42 Feriepasning mandag til onsdag/Lukket torsdag og fredag

Skolernes juleferie har vi feriepasning.

Uge 7 Feriepasning mandag til onsdag /lukket torsdag og fredag

Påskeugen feriepasning mandag til onsdag.

Kristi Himmelfarts ferie lukket om fredagen

Der er som udgangspunkt fællespasning med børnehaven i ferien.

Kontakt os